Bournemouth University раздава стипендии на отлични и талантливи студенти!

Университетът в Борнмът предлага стипендии за бакалавърски и магистърски програми за учебната 2010-2011 г. Стипендията е в размер на 1000 лири за първата академична година, като няма точен определен брой стипендии, които ще бъдат отпуснати – всеки кандидат-студент, който покрива изискванията на университета ще бъде награден. Критерият за класиране за стипендия е да имате висок успех от дипломата си за средно образование или от тази от бакалавърската степен.

Срока за кандидатстване е 15 ноември 2010, но от днес, 15 март, може да кандидатствате с прогнозни резултати от дипломата.

Освен стипендиите за отличен успех, университетът дава стипендии и за студенти с високи постижения в музиката и спорта. Стипендиите за постижения в музиката са два типа- едната от 1000 лири за покриване на част от университетската такса или закупуване на инструмент и друга, от 300 лири, за покриване таксата на университета за работа с музикални инструменти.

Стипендиите за високи постижения в спорта също са два вида- съответно по 1000 и 500 лири, в зависимост от постигнатите резултати.

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите за музика и спорт е 31 юли. Общата сума, която ще бъде раздадена е 15 хиляди лири.

3 % отстъпка при записване за езикови курсове до 15 април

Консултантите на ЕДЛАНТА ще се радват да отговорят на всички ваши въпроси по време на следните изложения през месец март:

– XIII Международно изложение ,,Образование” от 5 до 8 март, НДК, София, и

– Международен панаир на образованието в Пловдив, който ще се проведе от 26 до 28 март в Панаирното градче.

Всички, които посетят нашите щандове по време на изложенията, получават безплатни каталози за висше, средно образование или езикови курсове, както и 3% отстъпка от таксата за обучение при записване за езикови курсове до 15 април.