Институцията с най-предприемачески и иновативно ориентирани програми в Дания!

От самото си създаване през 1995 година, Института по бизнес и технологии към Aarhus University (AU- IBT) винаги е бил образец за иновативна и динамична образователна институция, ориентирана към бъдещето.

Петте ценности, които определят института и към постигането на които е ориентирана политиката му са: взаимодействие между университета и бизнеса на територията на кампуса му; поддържане на близък контакт със студентите на института; изграждане на силни контакти с бизнеса; стремеж към иновации и международен подход в програмите и академичната среда.

През 2006 година института се присъединява към Aarhus University – отличие за показаните високи резултати и успехи на студентите му. AU- IBT е признат за институцията с най-предприемачески и най-иновативно ориентирани учебни програми в Дания.

Най-голямото предимство на AU- IBT е заложения подход при изучаване на коя да е програма в института теоретичните знания да се преплитат с примери от практиката, а понякога и да вървят успоредно с трупане на реален опит. След упешно завършване, когато настъпва моментът за търсене на работа и обикаляне по интервюта, именно натрупания опит по време на следването често играе решаваща роля при избора на един кандидат пред друг.

Бакалавърските програми, които може да изучавате в AU-IBT са:

BA in International Communication and Multimedia
BSc in Global Management and Manufacturing
BSc in Electronic Design Engeneering
BA in International Management.

AU- IBT предлага и две магистърски програми:

MSc in Marketing and Business Innovation и MSc in Engineering (Technology Based Business Development).

Повече за сроковете за кандидатстване и необходимите документи, може да прочетете тук.