Avans University of Applied Sciences стартира още три бакалавърски програми на английски език за следващата академична година!

Avans University of Applied Sciences стартира три нови бакалавърски програми на английски език през септември 2010г.

Програмата по Финанси и Контрол подготвя студентите за кариера в областта на международните бизнес отношения. Фокусът на обучението е поствен върху международните финансови транзакции, а за да бъде подготовката още по-пълна, всеки студент задължително прекарва един семестър в чужд университет, а през третата година преминава задължителен стаж по специалността.

Бакалавърската програма в областта на Информационните технологии също е силно международно ориентирана и покрива предмети като програмиране, софтуерно инжинерство, уеб услуги и приложения, съхраняване на данни и пр. Наред с обучението по информационни технологии, студентите учат и предмети като икономически анализ на предприятие, бизнес интелиджънс системи, процесът на интернационализация, управление на промяната. Така студентите придобиват и солидна икономическа подготовка, която допринася за успешната им бъдеща кариера.

Третата нова програма на Avans University of Applied Sciences е Науки за околната среда, която е насочена към устойчиво развитие и възобновяеми енергийни източници. Разработването на програмата е резултат от все по-голямата нужда от подготвени кадри в областта на глобалните екологични предизвикателства, пред които е поставен света днес. Завършилите програмата студенти могат да продължът обучението си за придобиване на магистърска степен в Wageningen University, Eindhoven University of Technology и др.

Трите програми са с продължителност от четири години.

Краен срок за кандидатстване: 1 юни 2010г.

Нов сайт за висше образование!

Едланта стартира www.universities4you.comнай-новият сайт за висше образование в чужбина!

На сайта можете бързо и лесно да се запознаете с условията и начина за кандидатстване в бакалавърски и магистърски програми в различни европейски страни, така както в Канада и в САЩ.

Сайта позволява търсене по държава, по специалност и по университет.

Изключително полезни са и рубриката новини, наред с полезна информация, където може да научите повече относно процеса на кандидатстване, срокове за кандидатстване, съвети за избор на специалност.

Най-новото, което сайта предлага са интервюта със студенти от различни университети в чужбина. Освен информация „от първа ръка“, споделеното от тези студенти предлага и личен поглед върху следването в чужбина, който със сигурност ще ви помогне да направите най-добрия избор за вашето бъдеще.